نه دیدی نه شنیدی

ساده ی ساده . . .

 

 

" ساده با تو حرف می زنم "

 

ساده با تو حرف میزنم

این پرنده ای که من کشیده ام


چرا نمی پرد؟این ستاره

سرد و کاغذی استاین درخت

بی بهار مانده استدانه های این انار طعم مرگ می دهد

من دلم برای آن شب قشنگ

من دلم برای روزهای زندگی گرفته استمن دلم گرفته...

هر چه می روم... نمی رسم

۰۰:۰۰

+نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389ساعت0:0توسط حامد |